21 Aralık Altın Anahtar Ritüeli: Güneş Anadolu’dan Doğuyor

Bugün 21 Aralık Kış Gündönümü.

Yılın en uzu\nn gecesini yaşadıktan sonra 22 Aralık’ta en uzun günleri yaşamaya başlayacağımız döneme giriyoruz. Yani artık güneş yeryüzüne doğuyor diyebiliriz.

Tanrıların Kapısı Açıldı

Bu yüzden mitolojide bugün Ulu Ana Tanrıça / Gökyüzü Kraliçesi’nin Işığın Oğlu’nu doğurduğu gün olarak geçmiştir. Kış Gündönümü Oğlak’tadır derler ve bugün “tanrıların kapısı” açıldığı söylenir.

Güneş’in ışığı yükselişi ve büyüyen gücü temsil eder. Kış gündönümü Latince’de Janua Coeli olarak geçer. “Janua” Latincede kapı anlamına gelir ve kapıların bekçisi, zamanın yöneticisi Janus da adını buradan alır.

Elinde iki anahtar olduğu rivayet edilen Janus, gündönümlerinin kapılarını bu anahtarla açar.

Kış Gündönümü altın anahtar ile açılırken, Yaz Gündönümünü gümüş anahtar ile açılır.

Altın Anahtarla Kapılarımızı Açıyoruz

Ritüel Malzemeleri:

Mum, anahtar, kağıt kalem.

Işığı temsilen bir mum yakın. Yanına varsa altın bir anahtar kolye veya sarı renkli bir anahtar koyun. Ardından açılmasını istediğiniz kapılarınızı bir kağıda yazın. Yazdıklarınıza gökten güneş ışığının yağdığını hayal edin. Ardından yazdıklarınızı mumun ışığında yakın.

“Hayırlı kapılarım açıldı, şifalandım, gök baba ve toprak ana ile bütünleştim” deyin.

Yapan dostlara şifa olsun.

Yüce Tanrı, yerin göğün ruhları, atalarımız…

Gök baba, Toprak ana…

Ey Ulu ulu ağaçlar…

Kuzeye, güneye, doğuya batıya tüm yönlerdeki üstadlara

Sevgim ve saygımla…

Gerçeğin demine Hüüüü

Zafer Algül