Şamanik Yolculuk 7 Kapı…


Davulun mistik titreşimleri ile yapılacak bu çalışmamıza şifası gelen tüm dostlarımızı bekleriz… THOT / HERMES Kendinizi dinleyin ve de Mekanın ve Zamanın sonsuzluklarına bakın. Yıldızların şarkısı, Sayıların sesi ve Kürelerin ahengi orada da yankılanır. Hermes Evreni içine alan bu yüce 7 li sistem sadece gökkuşağının 7 renginde ve gamın 7 notasında değil aynı zamanda insanın … Continue reading Şamanik Yolculuk 7 Kapı…

DEDE – ŞAMAN ‘’Enver Behnan Şapolyo’’


Anadolu’da dede olmanın temel koşulu dede soyundan gelmektir. Şamanlarda da durum aynı idi. Gerek dedelik gerek şamanlığın soydan gelme dinsel özelliği dışında, seçiliş şekilleriyle, kıyafetleriyle, gördükleri hizmetlerle ve kendilerine gösterilen sevgi ve saygıda, bu denli zaman aralığına rağmen aralarında şaşırtıcı benzerlikler bulunmaktadır : Dedeler de şamanlar gibi tamamen hafızaya dayalı zengin halk şiirini, nefesleri, duaları … Continue reading DEDE – ŞAMAN ‘’Enver Behnan Şapolyo’’

Kam Ana


İslamiyet Öncesi Türk Kültürü’nde, Türkler Gök Tanrı inancına sahip bir topluluktu. Bu inanışta,yerin ve göğün yaratıcısı olan bir tanrı (Tengri) ve onun yardımcıları olan güçlü ruhlar bulunmaktaydı. Bu ruhlardan belli başlılarıı : Ulu büyük dağların ruhları,rüzgar ruhu, yağmur ruhu, toprak ruhu, genç kızların ve kadınların yönetici ruhu olan Akene (Ak-ana) idi. Kadınların yönetici ruhu-Tengri’nin yardımcısı … Continue reading Kam Ana

Türkünün Eski Adı “Hada”


İnsanoğlunun vücudunu kullanarak ortaya çıkardığı en eski müziğin yansımasıdır Hada. Burdur’un Aziziye Köyü’ndeki Sarıkeçili Yörüklerinin yaşatmaya çalıştıkları bir gelenektir…   

Pençe-i Ali Aba


Şamanların tedavi ritüellerinde kullandıkları aracı hayvanlara “ONGUN” adı verilir. Her şamanın yardımcı hayvan ruhu farklıdır. Bunlardan biri Anadolu Türkleri tarafından da korkulan ve saygı duyulan Ayı’dır. Mircea Eliade’ya göre AYI bir AY hayvanıdır ve türeyiş ile ilgili mitlerde “Ata Hayvan” olarak rol oynar. AYI kelimesinin Ay ile olan yakınlığıda, bunu doğrular. ONGUN kelimesi Töz, Ruh … Continue reading Pençe-i Ali Aba

Turna Semahı: Aşıkların Dansı


Turna birçok kültürde şiirlere, şarkılara, danslara konu olmuş çok sevilen bir kuştur. İnsanlar; aşkı, sevgiyi, güzelliği, mutlululuğu, zerafeti, saflığı ve bereketi onda görmüş. Bu yüzden Turna kuşunda görülen bütün özellikleri kendisine çekmek isteyen halklar geleneklerinde ona yer vermişlerdir. Japonya’dan Anadolu’ya kadar çeşitli hikayelere konu olan turnanın en önemli özelliği çift olarak yaptıkları danstır. Aşkla dans … Continue reading Turna Semahı: Aşıkların Dansı