Şamanlarda Kurşun Dökme


Kurşun Dökme şaman geleneklerinden kalan bir âdettir. Şamanlar bu ritüele “Kut Dökme” anlamına gelen “Kut Kuyma” adını vermişlerdi. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ayindir. Buradaki, kötü ruh dediğimiz enerjisel ( negatif varlıklar ) Kurşun dökme, obsesyondan kurtarma yöntemlerinden biri olarak kullanılmış ve … Continue reading Şamanlarda Kurşun Dökme