Saz


Saz, bağlama, insan bedenine göre yapılmıştır. Sazı dik tuttuğunuz zaman bunu anlarsınız. Saz insan bedenine göre yapılmıştır. Çünkü bütün Evrenin var oluşu, insan bedeninde SIR edilmiştir. Her şey, koca evren, insanda sır olmuştur. İnsan sır kapısının anahtarıdır. İnsan sır kapısını aralayan, tek varlıktır. Ve insan, her şeyin ses ile var olduğunu anlayan, bilen tek varlıktır. … Continue reading Saz

Nazar


Nazar olup olmadığını anlamak için çok sayıda belirti bulunur. Bu nazar belirtilerini şu biçimde sıralamak mümkündür ama öncesinde nazarın dinimizce de çokça anlatıldığı ve asla batıl bir şey olmadığını da unutmayın. Nazar vardır ve nazara önem alınması şarttır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar … Continue reading Nazar

Yaratıcı Benlik


Bu çalışmada, beden ve kas dokularındaki negatif kayıtlar üzerinde, tekrar enerji akışını sağlayacak manyetik paslar, ritim frekans enerjisini kullanarak kayıtların ortaya çıktıktan sonra bedendeki kaydın dönüştürülmesi hedeflenir. Gevşeme, manyetik paslar, frekans, ritim ve beden uyumlaması ile hastalıkların dönüştürülmesinden, yaratıcı enerji (Prana) akışının getireceği sayısız mucizeye tanık olabilirsiniz. Yaratıcı Benlik (Yaratıcı imgeleme) zamanda yolculuk. Kartal, insanın … Continue reading Yaratıcı Benlik

Zümrüt-ü Anka


Rivayet olunur ki, kuşların hükümdarı olan Simurg ( Zümrüd-ü Anka, batıda bilinen adıyla Phoenix ), Bilgi Ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olmak suretiyle ölmesi, sonra kendi küllerinden yeniden dirilmesidir. Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar … Continue reading Zümrüt-ü Anka

Şaman Atölyesi – Zafer Algül ve Derya Servet Değerli


Derya Servet Değerli ile Atalardan Özgürleşme ve Onurlandırma: Bilinçaltı hücresel kayıtlarımızda Atalarımızın kayıtlarını da taşırız. Ata kayıtlarımızda negatif deneyimler bizi bu yaşamda zorlar ve önümüzde engeller oluşturabilir. Bununla birlikte atalarımızdan yetenek ve pozitif kayıtlarda taşırız. Hücresel kayıtlarımızı olduğu gibi kabul edip kullanabilmemiz; hücre kayıtlarımızda taşıdığımız ataları onurlandırarak gerçekleşir. Geleceğe sağlam adımlar atabilmenin en kolay yoludur. … Continue reading Şaman Atölyesi – Zafer Algül ve Derya Servet Değerli

Aşk, Işık, Ozan, Aşık Kavramlarının Etimolojik Kökeni


Ozanlık köken itibari ile Kam/Şaman ve Kayçı geleneğine dayanır. Esirip, kendinden geçerek ve Ozlaşarak(Tanrı katına yaklaşarak) aşk ateşiyle yananlara Ozan denir. Ozanlığın okulu ve diploması olmaz Ozanlar içindeki ışığı ve yangını sazı ile sözü ile topluma yansıtır. Hem toplumu aydınlatır hemde topluma yolbaşçılık, halkının dile getiremediği hususları dile getirerek topluma sözcülük yapar. Türk töresi gereği … Continue reading Aşk, Işık, Ozan, Aşık Kavramlarının Etimolojik Kökeni