Kurbağa Rehberliği

Resim.1: Eyalet Parlamento Binası’nın önünde dikilen Bilgi Ongunu Direği. Ongun, 1994’te, Kanada’nın Britanya Kolombiyası eyaletinin başkenti Victoria’da düzenlenen XV. İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nı anmaktadır.

22ad4-43695d5c3d41d4542bb522f88b23e8fd-799393

Resim.2: Kanada, Britanya Kolumbiyası eyaleti, Victoria şehrindeki Eyalet Parlamento Binası’nın önünde dikilen Bilgi Ongunu Direği’ndeki kurbağa tasviri.

308cf-eb23d1b9ee969102166012c79bd23ed3-701406

Ruh hayvanı ya da ongun olarak, kurbağa, bize, hayatlarımızın geçici doğasını anımsatır. Geçiş ve dönüşüm simgesi olarak, bu ruh hayvanı, bizi, değişim zamanlarında destekler. Su unsuru ile kuvvetli biçimde ilişkili olduğundan, ister fiziksel, duygusal, isterse de manevi veya enerjik olsun, temizlenme işleminin yanında, bizi, duygular dünyasına ve dişil enerjilere bağlar.

03a63-bd6976f9f21638fd130793d95779e0fe-703699

Resim.3: Kurbağanın yaşam döngüsü
Kurbağa Simgeciliği

12de8-76caad8529ab5ce0a3192c66de0628aa-705881

Resim.4: Jin Çan (Para kurbağası). Tutulan bir Feng Şui zenginlik gönencini temsil etmektedir. Bu mitsel varlığın, yakında, iyi haberler alacağı evlerin ya da işyerlerinin bitişiğinde, dolunay sırasında ortaya çıktığı söylenir ( Çoğu zaman, bu iyi haberlerin doğasının, varlık ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır ).
Kurbağa simgeciliği, dünyanın çevresindeki pek çok gelenekte ortaya çıkmaktadır. Bu hayvan, genellikle, su unsuruyla ve onun temizleme nitelikleriyle ilişkilidir. Kurbağa, şunların simgesidir:

Temizleme
Yenilenme, yeniden doğuş
Doğurganlık, bolluk
Dönüşüm, başkalaşım
Yaşam gizemleri ve eski bilgelik
Temizleme Simgesi olarak Kurbağa Ongunu
Kurbağanın, temizleme simgesi olduğu söylenmektedir. Kurbağa ruhundan, olumsuzluğu ve zehirli enerjileri temizlemesini isteyebilirsiniz. Suyla ilişkili olan kurbağa, duygusal boşalma talep etmek için, iyi bir ruh hayvanı olabilir.

Bu, muhtemelen, sizin, zehirlerinizi çıkarmaya ve sağlığınızla, farklı biçimde ilgilenmeye ihtiyacınız olduğunu gösterir. Yoksa, o, sizi, duygularınızı boşaltmanız için ya da diğerleriyle veya yaşamınızda endişe yaratan bazı konularla ilgili enerjinizi nasıl harcadığınıza dikkat etmeniz için teşvik eder.

Temizleme, ayrıca, kurbağa ruh hayvanının, size, derinlemesine inceleme yeteneğinizi ya da ileriyi görmenizi yenilemeniz için ilham verdiği anlamına da gelebilir. Eğer kurbağa, hayatınızda, bir ruh rehberi olarak ortaya çıkarsa, sizi, yeni bir duruşu ya da derinlemesine inceleme yeteneğini benimsemeniz için, eski fikirlerinizi ve inançlarınızı kaldırmaya teşvik edebilir.

Kurbağa Ruh Hayvanı ve Yeniden Doğuş

Kurbağa ongunu, yaşam dönemlerini, özellikle yeniden doğuş evresini simgelemektedir. İribaştan, ergin haline kadar, kendisinin hayat yolculuğu, bize, yaşamlarımızdaki pek çok dönüşüm ve yeniden doğuş dönemini hatırlatmaktadır.

2cd19-6b7db5995354604bac44e2c008c8d46d-708582

Resim.5: Mısır mitolojisinde, verimliliği temsil etmekte olan, kurbağa başlı kadın olarak tasvir edilen tanrıça Heket. Doğumla ilişkili bu tanrıçanın, rahimdeki çocukları koruduğu ve doğuma yardım ettiği söyleniyordu. Firavunlara yapılan cenaze ayinlerinde değinildikleri için, Heket, ayrıca, ölümden sonraki yeniden dirilişle de ilişkili hale gelmiştir.

88c64-94211ff391ec980841bda80611638b58-710347

Resim.6: Mısır mitolojisindeki yaratıcı tanrı Khnum, çömlekçi çarkında, insanı yaratırken, eşi tanrıça Heket ise, anne rahminde düşmeden önce, ona can katıyor. Bu sahneye, Kitabı Mukaddes’in Yeremya bölümünde, üstü kapalı olarak değinilmektedir.Doğuş ve yeniden doğuşla ilişkili hayvan olarak, kurbağa simgeciliği, antik uygarlıklardan, Eski Mısır’a, Eski Roma’ya ve diğer kültürlere dayanabilir. Kurbağa, yeniden doğuşun veya yeniden dirilişin yanında, tutulan bir doğurganlık simgesiydi. Örneğin, Eski Mısır mitolojisinde, kurbağa, yeniden diriliş ile ilişkiliydi; eski Roma’nın aşk tanrıçası Venüs de, çoğunlukla, kurbağa ile tasvir ediliyordu.

Dönüşüm Simgesi Kurbağa

Kurbağa, bir yüzergezerdir (amfibi) ve yaşamı sırasında, sudan, karaya kolaylıkla geçer. Dolayısıyla, ona, çoğunlukla, bir geçiş simgesi olarak saygı gösterilir. Eğer kurbağayı, hayvan ongununuz ya da ruh rehberiniz olarak kabul ederseniz, yaşamınızda, değişim yaşamaya davet edilebilirsiniz. Bu değişimler, yaşamınıza nasıl liderlik ettiğiniz ile ilgili olabilir ve ayrıca, ruhsal doğaya sahip bulunabilir.

Kurbağa ruh hayvanına, geçiş zamanlarında, size rehberlik etmesi ve bir durumdan, sonrakine kolayca girmenize yardım etmesi için başvurun. Bu, ince ama güçlü bir biçimde, dönüşümünüzü veya başkalaşımınızı destekleyecektir.

Kurbağa Ruhu, Gizem ve Sihir

2ac09-eb9f4a384f39e76275ef44daf10d2399-712487 - Kopya

Resim.7: Salamanca Üniversitesi’nin ön cephesinde yer alan, kafatasına oturmuş kurbağa oyması.

Sudan, karaya geçme yeteneği, kurbağanın özelliğidir. Ruh hayvanı ya da ongunu olarak, kurbağaya sahip olanlar, ister fiziksel, ister ruhsal ya da duygusal olsun, düzlemler arasında yürümeye ve yaşamın ve doğanın büyüsüyle oynamanın tadını çıkarmaya yatkın olabilirler.

bfc33-1a0c310a161c94150006608fd544d772-714939

Resim.8: Ünlü İngiliz kitap ressamı Arthur Rackham’ın, Grimm Kardeşler’in peri masalı “Kurbağa Prens” için yaptığı çizim. Kurbağa, bu masalda, ister prensesin öpmesiyle ister onu, iğrendiği için, duvara fırlattığında, prense dönüşsün, yaşamın gizemini simgelemektedir.

Bu hayvan, geceleyin, etkin olduğundan, çoğunlukla, karanlık ve büyücülük sanatlarının gözde hayvanı olarak görülmektedir. Dolayısıyla, bu ongun hayvanı, yaşam gizemleriyle ve bilinmeyenlere aşinalıkla ilişkilidir.

Kurbağa Ongunu ve Su Unsuruna Yakınlığı

Kızılderili geleneğinde, kurbağa, çoğunlukla, yağmur yağdırıcı olarak görülmektedir. Pek çok şaman geleneği, yağmurla ilgili olarak ve hava düzenlerini (tekrarlanan hava durumları) denetlemek için, kurbağaya çağrıda bulunur.

04159-56074416dc1b477756c9ed7e2473859c-717453

Resim.9: Telmatobius culeus (harfi harfine, sucul er bezi torbası). Sadece, Güney Amerika’da, Peru ile Bolivya arasında yer alan, dünyanın en yüksek gölü Titikaka Gölü’nde yaşamaktadır. Yerli Kızılderililer, kuraklık zamanlarında, yağmur yağdırıcı olarak kullanılan bu kurbağayı, seramik bir kap içerisinde, tanrıların, endişeli çığlıklarını duyacakları ve bunları, yanlışlıkla, yağmur çağrıları olarak yorumlayacakları bir tepe doruğuna taşımaktadırlar. Sonunda ise, yağmurun yağması ve kabı dolup taşırmasıyla, kutsal kurbağanın, yeniden göle dönmesi sağlanır

050e1-f50e2ad7317ed2516fc382c95ac58ae4-719864

Resim.10: Yunan mitolojisi tanrıçası Hekate’nin üç biçimli sureti. Mermer; Helenistik Dönem’e ( Büyük İskender’in istilalarıyla başlayan, antik Dünya’da, Yunan etkisinin doruğa ulaştığı dönem) ait aslının, Roma döneminde yapılan kopyası. Ay’ın karanlık yüzünü simgeleyen Hekate, Yunan mitolojisinde, en sık biçimde, iki meşale ya da bir anahtar tutarken gösterilen ve sonraki dönemlerde, üçlü biçimde tasvir edilen, sihir, kavşak, Ay, hayalet ve büyücülük tanrıçasıdır. İki doğa unsuru ( toprak ile su ) arasında geçiş yapabilen önemli bir yaratık olan, kurbağa, çağdaş putperest (Pagan) edebiyatında, Hekate’nin kutsal hayvanı olmuştur.

Kurbağa, yaşamının çoğu kısmını geçirdiği suyla, kuvvetli biçimde ilişkili olduğu için, bu ruh hayvanı, ayrıca, Ay enerjisi ve Ay tanrıçası ile de bağlantılıdır. Onun, gece etkin olduğu gerçeği, bu çağrışımı güçlendirmektedir. Kurbağaya, kişisel ongun olarak yakınlık hissedenlerin karşı, sezgi dünyası, dişil enerjiler ve doğa ve unsurların sihiri bakımından huzurlu olabilirsiniz.
Yazar: Elena Harris
Çeviren: Yalçın Ceylanoğlu