Ne güzel, Ne incelikli bir gelenek ” Tahtacı Alevilerde Ağaç Keme Gülbengi ”

“Ormanın süsüydün,
Ağacın hasıydın,
Adem’in beşiğinde,
Kapının eşiğinde sen varsın,
Geçimim senden,
Affını diliyorum
Ormanın tüm nimetlerine aşk ola”

Tahtacı Aleviler hayat kaynakları olan ormanı ve içindeki her bir varlığı kutsal kabul ederler. Tahtacılar için orman canlı bir bütündür. Ormandaki her bir varlığın bu ekolojik bütünlüğün devamında hayati bir önemi vardır. Bu yüzden tahtacılar bir ağaç keserken bile ağaçtan ve bütün ormandan özür dilerler. Kesecekleri ağaç genelde en yaşlı ağaçtır. Ağaca kendisini neden kestiklerini anlatıp kesmeden önce de niyaz ederler. Ormanın gönlünü almaya çalışırlar.

Tahtacıların bulunduğu bölgelerdeki ormanlarda ekolojik bütünlük yüzyıllarca asla bozulmamıştır. Çünkü Tahtacılar ormandan ihtiyaçlarından fazlasını almamışlardır. Ormanın ekolojik dengesini bozmamaya özen göstermişlerdir. Onlar için orman hem kendilerinin hem de yaşatıldığı hayat kaynağıdır. Bu yüzden de Tahtacılar ormanla karşılıklı saygı içinde uyumlu bir yaşam tarzı geliştirerek hem kendilerini geçindirmişlerdir hem de ormanın ekolojik dengesini asla bozmamışlardır.

Doyumsuz ve aç gözlü bir şekilde durmadan doğayı acımasızca talan eden kapitalist rant politikalarının sonuçlarına baktığımızda Tahtacıların bilgeliğinin inceliğini ve önemini daha iyi anlıyoruz.

Onur Şahin

Fotoğraf: Umut Kaçar