Şaman Davulu ve Popüler Kültür

Türk ve Orta Asya Şamanizminin şifa gelenekleri arasında daha çok şaman davulu ön plana çıkar. Şaman davulu aracılığıyla ruhunuzla iletişim kurabilirsiniz. Astral seyahatler yapabilirsiniz. Çeşitli vizyonlar görerek ruhun yoluna girebilirsiniz. Şaman davulu tinseldir. Şaman, davulu ile bir bütündür ve onunla evlidir… Hatta Orta Asya’da Şaman ve davulu arasında tiyatral bir gösteri ile evlilik yapılır. Bu yüzden davul kutsal aşktır.

Şaman ritüeline başlamadan önce atalarını, rehberlerini davet eder… Davula her vuruşta yolculuk başlar, her vuruşta rehberler, şamanın kalbinden geçeni diğerine aktarır, merkezde hep sevgi vardır.

Enerji, davulun titreşimi ile şamanları beş duyunun ötesine ulaştırır…
Hiçbir bir vizyon göremeyen şamanın bile bedeni şifalanır, çünkü bedendeki her organın titreşimi yükselir… Bazı mesajların daha sonra rüya yoluyla geldiği gözlemlenmiştir…

Sesin Gücü

Biliminde sanatında yaşamında kabul ettiği en önemli şey sestir…
Beden ve zihin Alfa dalgasına geçince zihnimizin yarattığı karmaşadan öze doğru açılır kapı… Eğer bir şaman davulunuz varsa onu süs olarak almayın çünkü onun bir enerjisi var, onunla buluşacak yüce bir kalbe, aşkla çalacak ruha ihtiyacı var… İster kendinizi şifâlandırın ister diğer kalplere şifâ dağıtın bunun için bir şaman olmanıza gerek yok, yaptığınız şeyi farkında olarak yapmaya ihtiyacınız var…
Bugün hem yeni çağ şifacıları hem de popüler kültür yoğun bir şekilde şamanizme ve davula yönelmekte…

Bunu şamanizmin ve doğanın ruhunun yeniden keşfedilmesine hizmet eden güzel bir yol olarak görüyorum. Sizler de harika bir şaman ritüelleri uygulayıcısı olabilirsiniz.

Anadolu Şamanizmi Ne Kadar Biliniyor?

Dikkat ederseniz Avrupa’da şamanik çalışmalar bizden çok çok ileride…
Türkiye’de de Kam davulu gittikçe bilinmeye başladı. Çünkü ülkemizin de artık uyanışa ve yeni bir anlayışa ihtiyacı var.

Bizim diğer şaman kültürlerine, özellikle Güney Amerika şaman kültürüne ve uygulamalarına saygımız var.
Ancak Şamanizm ülkemizde düne kadar bu kültürlerin altında ilerledi ve hala çok popüler. Binlerce kişi bu öğretilerin kitaplarını okudu, seminerlerinin bilgisini aldı. Enerjisini hissetti…

Bu kötü bir şey değil tüm öğretiler, ritüeller bir birinin devamı gibidir… Fakat şimdiye gelirsek ANADOLU ŞAMAN KÜLTÜRÜ’nü özümüze yakın olanı keşfetmemiz gerekiyor…

Öz kültürümüzde orta Asya’dan çıkan bu ateş, Anadolu Ozanları, Fatma Anaları, Kam Analar, Dedeler, Bilge Kam Şamanlar tarafından Güney Amerika Şamanizminden çok daha kadim ve eskidir…

Ve bizler enerjimizi Orta Asya ve Anadolu’dan almaktayız…
Bakın Lûviler ne diyor… Onlar tarihte ışık insanları, ışıklar olarak geçiyor. Bugün de çağ Işık İşçileri çağı değil midir? Birçok spiritüel çalışma yapan kişi kendisine ışık işçisi demektedir. Çünkü derdimiz ve dermanımız ışıkladır.

Bizler dünyanın en kadim topraklarına, enerjisine, tarihine ve mitlerine sahip ülkeyiz… Elbetteki halklar çok kıymetlidir nazarımızda.

Ancak bu iş biraz kendi içinize dönmenize benzer. Ne ararsanız kedinizde arayın demiş ozanlar.

Burada yapacağımız şey de atalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin izlerini takip etmek. Eminim her birinizin köklerinde doğa tabanlı bir kültürel geçmiş, Şamanizim, kam kültürü var.

En basit bilinen kurşun dökme hanginizin ailesinde yok ki?
Daha birçok şifacı atalarımız bugün bizlere uyanın mesajını vermekte!

Niçin uyanın?
Kendimizi bulmak, sevmek, doğamızı korumak ve onu yaşatmak için. Çevremizdeki insanlarla ben değil ‘BİZ’ olmak için…
Ve paylaşmak için…

Çocuklarımıza, gençlere bu yüce mirası anlatmak, taşımak için…

Yeni Çağ Filmleri

Bakınız bugün popüler kültür vizyonu da çocuklara çizgi film ve popüler fantastik filmlerle mesaj veriyor. Bu izlediğimiz filmlerin geneli Şamanizm ile ilgili…
Şamanlar vizyon sahibidir, geleceğe yolculuk yapan kozmik yolculardır…

At, geyik, kaz, kartal gibi erk hayvanları ile üst âlemlere uçan kimdir? Bilgiyi getiren, gerektiği zaman savaşçı, kahraman olan ateş, su, hava, toprak elementi ile çalışan yine şamanlardır.

Bu bilgiler yeni değil kök şamanizmde Mu’dan beri biliniyor… Şimdi bu anlayış fantastik filmlerle birlikte eski mitolojik bilgilerle harmanlanmış gözümüzün önünde sürekli…
Süpermen, Harry Potter serisi, Yenilmezler serisi, Alice Harikalar Diyarında veya Miyazaki filmleri…

Harry Potter Asası, ne demek?
Asa bir şaman, eren erkidir…

Şamanlar erk dediğimiz gücünü aldığı birçok nesneye sahiptir.

Modern toplumlarda taraftarı olunan takımların güç totemleri gibi şamanların totemleri de bazen bir kartaldır bazen davuldur. Bazen asa, bazen tüy, bazen yıldız objeleri, kıyafetindeki ayna, takılar ve çeşitli koruyucu semboller…

Korunma Sembolleri, Tılsımlar

Mesela atalarımız kıyafetlerine, yatak başlarına, yastık kenarlarına çengelli iğne takarlar. Bu tamamen negatif enerjilerden korunmak içindir. Negatif enerji çengelli iğne içine sıkışır. Veya varlıklar çengele yakalanmaktan çekinir kişiye musallat olmadan gider. Bu koruyucu bir tılsımdır.

Örneğin popüler kültürde Thor’un çekici Mjollnir (miyolnir) mesela… (Mitolojide gök gürültüsü ya da şimşek tanrısı)

Bu çekiç bir savaşçının yani şamanın kamçısıdır, erkidir… Bizim Türklerin Yada taşı gibi… Aynı şeyi Harry Potter da felsefe taşı ve asasında görebilirsiniz.

Bunlar sayabileceğim birkaç örnek… Peki bu filmeleri kim hazırlıyor?

Yeni Çağa Köprü Olmak

Yeni çağa teknolojik devrime hazırlanan yapay zekaların olduğu bir döneme yaklaşıyoruz. Halihazırda üst rehberler bu mesajı vermekte… Bizlerin görevi bu geçişte anlayışımızla, bilgilerimizle farkındalığımızla yeni bilinçteki çocuklara doğayı sevgiyi, hatırlattırmak, köprü olmaktır…

İşte şamanizim belki de bu yola köprü olmak için uyanmıştır…

Bizim görevimiz hem kök şamanlığını anlamak hem de modern toplumları anlamaktır.

Yeni Çağ Çocuklarını Anlamak

Bu çağda en çok çocuklar bizleri ilgilendiriyor. Bir geçiş ve ara dönemdeyiz. Birlikte birçok şeyi deneyimliyoruz. Dünyaya yeni gelen çocuklar da çok farklılar. Talepleri düşünceleri eskiler gibi değil.
Onların çoğu görevli, dönüştürücü çocuklar.

Örneğin çocuğunuz kılıç istiyorsa onun ilerde savaşçı bir ruha sahip olacağını görebilirsiniz. Veya fantastik bilim kurgu filmler seviyorsa onun göksel uzayla ilgili ilerideki yeteneklerinin ipuçlarını bulabilirsiniz…

Şaman Davulu

Şimdi tekrar şaman davuluna gelmek istiyorum.

Davul Şamanın ruh eşi ve bütün ruhlarla iletişim kurma aracıdır.
Yazımın başında dediğim gibi şamanlar davula her vuruşunda enerji yayılır… Seremoni öncesi rehberler davet edilir… Enerji demek ışık ve şifa demektir… Şaman davulu şifadır…
Öz kültürümüzde vardır…

Bizde kam davulu, tüngür, tef, diye de bilinir… Tüngür eskiden kız çocuklarına verilen bir isimdi. Kelime anlamı olarak Peri olarak da bilinir. Tüngürün Şamanlar için anlamı çok farklıydı, çünkü bir diğer anlamı da doğaüstü güçlere sahip olan çok güzel, becerikli kadın demekti. Davula verilen bu dişil özellik çok önemlidir. Bu yüzden şamanlar için davulları onların eşleri gibidir…

Yaşam Ağacı

Şamanların sırra-erme rüyalarından birçoğu, “Dünyanın Merkezine” Yaşam Ağacının, Evrenin Ruhu “Kaynak”ın bulunduğu yere doğru yapılan mistik bir yolculuk içermektedir.

Şaman, davulunun kasnağını bu ağaçları Yüce Varlığın bu iş için özel olarak düşündüğü bir daldan yapar. Bu simgenin anlamı bizce içinde yer aldığı inançlar yumağından açıkça belli olmaktadır. Örneğin, kayın ağacı şamanlar için çok kutsaldır. Kayın ağacı ismi bugün yaşamımıza kayın-baba, kayın-birader olarak da girmiştir. Ağaçlar bilinçaltımızda insan ve ailedir, enerjidir. Bu yüzden davul kasnağı da şamanlar için çok önemlidir.

Şaman Nasıl Seçilir?

Anadolu şamanizmi bugün yeniden canlanıyor. Rüyalarında mesaj alan ve rüyaları çıkmaya başlayan birçok kişi merak ediyor. Şamanik yola çağrı alıp almadığını…

Prof Dr. Fuzuli Bayat’ın Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı kitabından şamanın yola çağrılışıyla ilgili bir bölüm paylaşıyorum.

“Şamanın, rastgele seçilmediğini, çağrı başlamadan önce adayın gelecek­ten haber veren rüyalar görmesinde, çoğu kez toplumdan uzaklaşmasında gö­rebiliriz. Bunlara Şamanlık görevine çağrılmadan önceki ön belirtiler demek de mümkündür.”

“Çağrı azap, ağrı ve zorla kabul ettirme gibi açık bir karakter arz eder. Ecdat Şaman veya yeraltı ruhla­rı tarafından gönderilen çağrıyı geri çevirmek imkansızdır. Şamanlıkta bu bir kader ve alın yazısı olarak değerlendirilir. O bakımdan çağrıyı kabul etmeme veya geri çevirme deli olmaya, sakat kalmaya ve ölmeye eşittir. Kısacası çağ­rı, adayın fiziksel ve ruhi sınavıdır ve seçilmiş aday, çağrıyı kabullenmek zo­rundadır.
Şunu da özellikle kaydetmekte yarar vardır ki, çağrı, rastgele yapılmaz. Şamanlık görevine çağrılan insanda doğuştan bu sanatın yetenekleri gizlidir. ”
“Çağrı, en iyi Şamanlar için 3’ten 5 yaşa kadar, orta düzey­de olan Şamanlar için 5 yaştan 9 yaşa kadar olan dönemde, zayıf Şamanlar için ise 12- 18 yaş arası başlar. Bundan sonra fiziki ve psikolojik değiş­meler, sarsıntılar, azaplar başlar. Şamanlık pratiğini yürüten çağdaş Türk Şamanları da çağrının yaş bölümünü tasdik etmektedirler.”
“Etnografik literatürde Şamanlığa davet 6 ile 50 yaş arasında, bazen daha erken gerçekleşir. Bu durumda Şamanlıkta belli bir yaş sınırının olmadığı gö­rülmektedir ki bu da çağrının özel bir durum sergilediğine işarettir.”

Şamanik Çağrı ve Şaman Hastalığı

“Çağrıyı gönderen ruhları iki kısma ayırmak mümkündür:

A- Göğün ışıklı ruhları, Dağ ruhu veya Yeraltı dünyasının kötü ruhları kendilerine hizmet edecek Şaman arayışı için toplumdan birini seçerler.

B- Ecdat Şamanın ruhu kendi soyundan birini Şamanlık görevi için seçer. Bu seçim kalıtsal Şaman öğesi ile ilgili çağrıdır.

Çağrı ve çağrı sırasında yaşananlar ilmi literatürde Şaman hastalığı adı ile bilinmektedir ve bu süreç parçalanıp yenilmeye kadar devam eder.”

“Şamanlıkla bağlı bir takım öğeler: Şaman olma, Şamanın işlevleri, ölüp dirilme, Şaman definleri vs. masallarda, destanlarda ve halk edebiyatının diğer türlerinde transformasyon edilerek korunmuştur. İslam’dan sonra halk sufizminin oluşmasında (nasip almaktan, çile çıkarmak­tan, erkana alınmaktan, dara durmaktan, dardan indirilmekten, eren kültünden tutun Türk ta­savvufunun hemen hemen bütün katmanlarında Şaman dünya görüşü görülmektedir.”

“Şaman statüsüne geçiş ritinin aşağıdaki merhaleleri kapsadığını tespit etmek mümkündür:
•çağrı
•hastalık
•toplumdan kenarlaştırma (yalnızlaşma)
•fiziksel sınav
•zihinsel açılma
•eğitim
•yeni varlığa transfarmasyon
•topluma dönüş

Okuyucuya Not

Bu paylaşımımın amacı burada bahsedilenlerden bir ya da bir kaç tanesi size uyuyorsa şifanız gelmiş demektir. Yapmanız gereken kendi kültürünüzü, atalarınızı, rehberlerinizi ve ruhunuzu takip etmek…

Şamanizm tinsel bir doğa inancıdır…

Toprak Ana ve Gök Babanın izinde Yıldız Tohumlarının ışığını yakmaya geldik. Hepimiz birbirimize ışık oluyoruz.
Ve hepimizin şifanız içinizde.

Aşk ile. Işık ile…

Zafer AGÜL