Şaman Davulu ve Trans Dans

Davula ait en eski çalgı resimleri Sümer ve Hitit rölyeflerinde görülmektedir. M.Ö. 1900-1200yıllarında Anadolu da yaşamış olan Hititle’e ait Ankara “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” de bulunan bir rölyef ve; Paris “Louvre Müzesi” de bulunan bir kabartma taş, M.Ö 3.yy son yarısında Gudea devrine ait bir kadını göstermektedir. Yazılı tarihten çok önceEski Mısırlıların, Asurluların ve Uzakdoğuluların davulu kullandıkları bilinmektedir “(Güzel, 2002). Eski dönemlerden itibaren dünyanın bir çok yerinde etnik gruplar ya da kabileler dinsel törenlerinde dans ederken, tempo tutmak için davul çalmışlardır. Davul aynı zamanda kabileden kabileye haber yollama amacı ile de kullanılmıştır.Afrika’nın bazı bölgelerinde yaşayan yerli halklar bu amaçla hâlâ davul kullanılmaktadır.Türklerin de en eski vurmalı çalgılarından biri davuldur. Türkler İslamiyet’ten önceki dinleri olan Şamanlık’ta tinsel törenler esnasında davulu kullanırlar, Şaman / kam kötü ruhları davul çalarak kovarlardı.

Metin And ‘ a göre (1974)“Şaman her davulun içine giren ruhların gelişlerini ve onların varlığını bir kuş gibi öterek, gök gürültüsü gibi gürleyerek,rüzgar gibi vızıldayarak taklitlerle belirtir,daha sonra davulu tütsülüyerek bir gece önce gelen ruhları davulun içine girmeye çağırırdı.” Törenler Kam denilen ve mistik güçleri olduğuna inanılan büyücüler tarafından yönetilirken “Şamanlıkta /Kam

(Töreni yöneten büyücü) habis ruhları kovup kaçırmak için davul çalardı”(Gazimihal, 1975). Rus bilginlerinden Potenin Oçerski (Moğolistan) başlıklı kitabında geçen yüzyıl sonlarında ve yalnız Boret Halhas Moğollarında ve Tonu – Oraha Türklerinde “ bar “ veya “Par”denilen bir davulun kullanıldığı tespit edilmiştir. Altay Şaman davulunun yüzündeki bir suretin adı keza “Par”dır.Şaman davulunun sapında da ”Bar”denilen yerler vardır…Anadolu Türklerinin kültürü üzerinde geniş ölçüde izlerine rastlanmaktadır. Şaman davulunu çeşitli şekillerde kullanarak her an yanında bulundurmuştur.

Şaman kültürünün özelliklerinin devam ettiği bölgelere bu gün de rastlamak mümkündür. “Yunanistan’ın egemenliği altında olmasına rağmen Batı Trakya yöresinde yaşamakta olan Türkler OrtaAsya kökenli şaman kültürünü halen devam ettirmektedirler. Tüm BatıTrakya’da güneş veya ay tutulduğu yada şiddetli dolu yağdığı takdirde kötü ruhları kovabilmek için bağırır, çağırır, davul ve teneke çalar, silah atmak gibi çarelere başvururlar.

Şaman davulu  onun atıdır. Şaman, davulun ritmik sesi ile gökyüzüne yükselir. Davul üzerindeki sembolizm gizemli olduğu kadar ilginçtir de.

7 yıldız arkaik dönemde gözle görülebilen 7 seyyareyi ifade eder. Bu 7 seyyarenin durmadan Kutup Yıldızı etrafında döndüğü düşünülür. Kutup Yıldızı Tanrının Gözü ya da kapısı olarak düşünülür. Sevgili Eliade’ya göre; Şamanizmde Ok Yay ve İp sembolleri göklere çıkma ve kozmik yükselme anlamına gelir.

Şaman davulu üzerinde en belirgin motifler yerin göğün ve orta dünya dediğimiz şimdiki dünyamızın yer altı 3 dünya tasvir edilmiştir…

Alta dünya,orta dünya ve üst kozmik evren… Şamanlar kimi zaman davulu ile kimi zaman kutsal kabul edilen at,geyik ile bu alemlere vecd halinde yolculuk yapar…..

Şaman davulu yaydığı güçlü enerji ile bunlar kimi zaman belirli ritimler kimi zamanda dakikada 120-240 vuruş ile bizleri alfa dediğimiz yarı uyanık hale sokar…..

Şamanik trans dans; ayakta yapılan yarı trans halidir..buradaki amaç dans sırasında ruha izin vermek,çeşitli görüler kazanmak erk hayvanı veya üst rehberlerden bilgi almak,geçmişe yolculuk duygusal sıkışmış enerjimizi açığa çıkartıp duygudan özgür olmak yolculuğunu sıralayabiliriz…

Dans insanlık kadar eskidir.ayak tabanlarımızda bulunan enerji noktalarımızı harekete geçirip oradan tüm çakralarımıza tüm bedenizimdeki meridyenlerden daha yüksek bir frekansa yolculuk yapmamızı sağlar….özelikle şaman davulun yaydığı titreşim organlarımız ile rezonans olup tüm bedenimizin titreşimini arttırdığı görülmüştür…

Eski afrika kabilerinden, kızılderili halklarına kadar günümüz çağında zıplamak,eğilmek,tüm bedeni harekete geçirmek insan ruhuna çok iyi gelen bir şifa aracıdır…

Özelikle şamanik trans dansı yöneten şamanın kutsal olarak gördüğü alanda 4 yöne bu 4 yön manyetik alanlardır bu alanda şamanın rehberleri davet etmesi ile yoğun bir coşkunluk sağlanır ve şifalanırız…

Kısaca trans dans;

Duyguyu boşaltma

Zihinsel rahatlama

İç görü kazanma

Bedende biriken enerji açma

Aynalama

Sevgi ve neşede artış

Doğal olma

Arınma

Maddeden manaya majisel büyülü bir yolculuktur…