Şamanik Yolculuk 7 Kapı…

Davulun mistik titreşimleri ile yapılacak bu çalışmamıza şifası gelen tüm dostlarımızı bekleriz…

THOT / HERMES

Kendinizi dinleyin ve de Mekanın ve Zamanın sonsuzluklarına bakın. Yıldızların şarkısı, Sayıların sesi ve Kürelerin ahengi orada da yankılanır.

Hermes

Evreni içine alan bu yüce 7 li sistem sadece gökkuşağının 7 renginde ve gamın 7 notasında değil aynı zamanda insanın 7 li yapısında da bulunmaktadır. Bununla anlatılmak istenen insanın ruhsal ve fiziksel yapısının bağlantıları olan çakralarla ilgilidir, çakraların açılmasıyla kastedilen kişinin kendi kozmik  Çatısını. Yani bağlı bulunduğu ruhsal planla bağını gerçekleştirmek ve tam bir şuurluluk Farkındalık halinin yaşanmasını sağlamaktır.

Ve Simyacı’da (Paulo Coelho) söylendiği gibi “bir tek insan bile kendi yazgısını gerçekleştirmek için harekete geçtiğinde tüm evren de ona yardım etmek için harekete geçer.”

Davulun mistik titreşimleri ile yapılacak bu çalışmamıza şifası gelen tüm dostlarımızı bekleriz.

İçerik:

Travma, duygu ve beden dönüşüm çalışması.

Hayatımız boyunca ruhumuzda iz bırakan sayısız travma deneyimlerimiz, insan oluşun bir parçasıdır.

Bu travmalar ve sonrasında yaşananlar. Sel, deprem, taciz, tecavüz, iflas, fiziksel şiddet, kaza, ölüm , ayrılık ve şoklar bu tip travmaların en belirgin örnekleridir.

Bu travmaların izleri bedendeki kas dokuları ve organlar da, baskılar ve bedeni kapatırız. Kaslarda biriken travmalar (Donmuş psişik zaman kümeleri) meydana getirdiği tıkanıklık yaratıcı enerjinin beden kanalları, meridyenler üzerin de, akışını engeller.

Enerji akışı kesildikçe çakralar dengesiz çalışır ve organların işleyişi sekteye uğrar, sonun da, hastalıklar kaçınılmaz hale gelir.

Bu travmatik kayıtlar anne karnına düştüğümüz andan şimdiki ana kadar olan geniş bir zaman diliminde her an olmuş olabilir. Travma kendini hatırlatmak ve dönüşüme yol açmak adına ayni olayı tekrar, tekrar bedene yaşatır ve buradaki acıdan kaçmak adına insanoğlu sayısız dikkat dağıtıcı zararlı alışkanlık edinir ve bağımlılıklar geliştirir(Alkol, uyuşturucu,vb) .

Bu çalışmada, beden ve kas dokularındaki negatif kayıtlar üzerinde, tekrar enerji akışını sağlayacak manyetik paslar, ritim frekans enerjisini kullanarak kayıtların ortaya çıktıktan sonra bedendeki kaydın dönüştürülmesi hedeflenir.

Gevşeme, manyetik paslar, frekans, ritim ve beden uyumlanması ile hastalıkların dönüştürülmesinden, yaratıcı enerji(Prana) akışının getireceği sayısız mucizeye tanık olabilirsiniz.

Endişe ve kaygıda azalma.

Travma sonrası stres bozukluğunda azalma.

Daha fazla enerji ve dayanıklılık.

Evlilik ve ilişkide iyileşme.

Çalışma alanın da, daha az stres.

Daha iyi uyku.

İlişkilerdeki çatışmalarda azalma.

Sırt ve kas ağrılarında azalma.

Esneklikte artış.

Duygu eşiği aralığında büyüme.

Konsantrasyonda artış.

Geçmiş kaynaklı incinmelerde iyileşme.

Ciddi hastalıkların yol açtığı duygu durumlarında rahatlama.

Kronik rahatsızlıklarda hafifleme.

BAŞLANGIÇTA SES VARDI…

Çalışmamızın içeriğin de, ilaç, bilinçaltı, ve sözlü terapilerin aksine ses ile harflerin majisi, ritmik davul, nefes, ve yüksek ruhsal enerji ile temas, bu temasın birleştirici ve negatif duyguları polarize eden gücü ve eyleme dayanan geleneksel kadim teknikler ile ruh, beden zihin bütünlüğünü şifalandırmak.

Ve ritmik dansa dönüştürmek.

Tarih 18 ocak 2020 – Cumartesi

Yoga Time / Şişli

Saat 12:00/ 16:00

İletişim: anadolusamanizmi@gmail.com / 0532 520 47 45

Eğitmen: Zafer Algül & Murat Elgay