Saz

Saz, bağlama, insan bedenine göre yapılmıştır. Sazı dik tuttuğunuz zaman bunu anlarsınız. Saz insan bedenine göre yapılmıştır. Çünkü bütün Evrenin var oluşu, insan bedeninde SIR edilmiştir. Her şey, koca evren, insanda sır olmuştur. İnsan sır kapısının anahtarıdır. İnsan sır kapısını aralayan, tek varlıktır. Ve insan, her şeyin ses ile var olduğunu anlayan, bilen tek varlıktır. O nedenle tüm inançlar seste SIR edilmiştir; alevilerde bağlama inanç iletişimidir, sestir, ezan da sestir, çan da sestir,…
Saz dik tutulduğunda;
1. Sazdaki kafes, insanın iç organlarını bir arada toplayan, göğüs kafesidir.
2. Bağlamanın sapı, insanın gırtlak yapısı ile aynıdır.
3. Burguları, insan gırtlağındaki burgulardır. On iki tanedir özünde, 12 imamları, 12 gezegeni, 12 saati, 12 burçları … simgeler.
4. Sazdaki teller, insanın ses telleridir. 7 tel , 7 notayı, 7 sesi, 7 gezegeni simgeler.
5. En eski teller 3 taneydi, üçlerin birliğini simgelerdi( Hak – Muhammed- Ali ) birliğini veya TRİNİTE inancını, yani ; BABA, OĞUL, KUTSAL RUH veya hindistanlılardaki Brahma vişnu, şiva’yı, veya 3 piramiti…
6. Sazımız, altın orana göre yapılmıştır. Pitagor ve ciceron un bir kitabı vardır. Gezegenlerin senfonisi. Her gezegen döndüğünde bir frekans sesi çıkarır. İşte bağlamadaki üç ses, güneş, dünya ve ayın sesidi, Frekansıdır. Üçünün birliği, Karar sesidir, dünyada LA frekansıdır. Her şey dünyada bu frekans sesi ile şekillenir. Kaplumbağanın kabuğundan, zebranın üzerindeki şekillere kadar. Altın oran ile her şey var olur dünyada. HÜ sesi ile şekillenir her şey.
7. 3 Eşik, üçlerin birliğini simgeler. Bir kapı 4 taraflı yapılır. Eşikler 4 kapıyı simgeler. 4 kapı, 4 elementi simgeler.
8. Daha yukarı çıktığında sazda kulak vardır, insan kulağı ile aynıdır. Hakikat kapısıdır . Her şey ses ile şekillenir.
9. Sazın en ucuna, SAÇAK takılır, SAÇAK, kırk tane iptir. 40’lar cemini simgeler, İnsanın başını, aklını simgeler. İnsanın başı kırklar birliğinin mekanıdır. İnsan beyninde “4 LOBE” vardır. Çünkü insan beyni (5) duyu organı ile var olur. ( görme , tatma, koklama, dokunma duyma ). Ve Sağ ve sol olmak üzere iki beyin vardır (2) ve en sonunda tüm hücreler (ateş, hava, su ve toprak) yani (4) element ile var olur. Sonuç olarak 5X4x2= 40 yani, Alevilikteki Kırklar Cem’i insanın başıdır.
10. Bağlama dır. , bağlama insanın Gönüller’ini birbirine BAĞ’layandır. Gönül birliğine ulaştıran enstrümandır.
11. Bağlamadaki tezene, Kırklar Cem’indeki, Aslan’ın pençesini simgeler. Pençe-i Ali abayı simgeler.
12. Bağlamanın alt köşesinde delik vardır. O delik, kara deliği simgeler. insan kafasında 7 tane kara delik vardır. 2 burun, 2 göz, iki kulak, bir ağız deliği vardır. Ses bu delikler sayesinde dışa çıkar ve içe ulaşır.
Aşk ile…
(Alıntı)