Ateş Kültü


Türk kültürünün önemli inanışlarından sayılan “ocağın kutsallığı” anlayışı, tarihsel miras olarak günümüze kadar yaşatılmıştır. “Ocak” var olmanın ve hayatın temsilcisi durumundadır. Türk tarihinde birçok anlamları beraberinde taşımakta olan “ocak” kavramı, eski Türk inanışlarının izlerini taşıyan Alevî toplumlarında da önemli teolojik ve sosyolojik karşılıklar bulmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırma sonuçlarında Alevi kelimesin Ateş , Alevden türemesi … Continue reading Ateş Kültü