Yakut Türkü Şaman

Şamanların asıl Sırra-Erme yani İnisiyasyon-Erginlenme süreci, Davulu nasıl kullanacağını öğrenmesi ile başlar. Çünkü Şamanlık güçlerini kazanabilmesi ve ruhları görebilmesi, ancak davul aracılığıyla olur. Şamanlar davulun ritmik sesiyle birlikte, trans haline geçip türküler söylemeye başlar ve esridiklerinde ruhlar ile temasa geçerler.

Bu yüzden Şamanlar davul olmadan Şamanlık yapamaz.

Davulun söyleniş biçimleri Tünür, Tüngür ya da Çaluu’dur. Çaluu Türkçe “Çal” fiilinden gelir. Davulun ağaçtan yapılan tokmağına da Çaluu adı verilir. Tokmak ölen Ata Şamanları simgeler.

Davul, şamanın atıdır. Davula binip gökyüzünde uçma, şaman mitolojisinin en önemli motiflerinden biridir. Davula vurmakta kullanılan tokmak Altaylılarda “Kırbaç” adını alır. Şaman davula bindiği zaman, tokmağını da kırbaç gibi kullanıp göklere uçar. Nuray Bilgili..